Formy wsparcia

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

-porady ekspertów: np. prawnika, psychologa itp. w zależności od potrzeb uczestników,

– Indywidualna diagnoza  potrzeb i predyspozycji uczestników;

– Treningi dla rodziców,

– Poradnictwo zawodowe i coaching kariery;

– Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych

– Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe wraz z egzaminem;

W ramach projektu zapewniamy:

  • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek podczas szkoleń ,
  • ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
  • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
  • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego