Strategia

Misją Spółki „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA jest dostarczanie kompleksowych usług powiązanych z OPOMIAROWANIEM MEDIÓW.

Celem Spółki jest wdrażanie zdalnego odczytu mediów, w pierwszej kolejności zdalny odczyt energii elektrycznej. Wprowadzenie zdalnego odczytu energii elektrycznej wymaga uporządkowania gospodarki licznikowej i procesu pomiarowego. Spółka dysponuje systemami informatycznymi do obsługi tego procesu: Posiada system ELIOT wspomagający gospodarkę magazynową i obsługę techniczną oraz system bazy odczytowej służący do analizy otrzymywanych wyników pomiarów i do aplikacji realizującej funkcje pomiarowe.

Wartości Spółki zostały ujęte w POLITYCE JAKOŚCI.

Podstawowa wartość Spółki to stałe doskonalenie procesów zachodzących w organizacji w celu spełnienia wymagań dla produktów branży elektroenergetycznej dostosowanych do oczekiwań i życzeń klientów.

Strategia Spółki jest jasno nakreślona i przyszłość Spółki jest pewna.