AMARO

 

System AMARO to realizuje proces zbierania i analizy wartości odczytów pobranych zdalnie z liczników mierzących zużycie mediów, w szczególności energii elektrycznej, wody i ciepła.

Na system składają się:

 • liczniki z interfejsem elektronicznym (interface’y RS 232 lub RS 485),
 • koncentrator danych odczytowych (KDO) pobierający dane z liczników z ustaloną częstotliwością,
 • serwer akwizycyjny zbierający dane z KDO centralnej bazy danych. Za prezentację danych i administrację odpowiedzialne jest oprogramowanie klienckie.

System po zainstalowaniu i skonfigurowaniu połączeń: liczników, KDO, serwera akwizycyjnego, bazy danych i programów klienckich, rozpoczyna pracę polegającą na zbieraniu odczytów z ustaloną częstotliwością. Jednocześnie trwa szacowanie, czy istnieje zagrożenie przekroczenia zadeklarowanego progu mocy. Jeśli tak to wyświetlany jest stosowny komunikat. Jeśli w kolejnych minutach nastąpi spadek zużycia energii elektrycznej alarm zostaje wyłączony. W systemie można określić grupy liczników (bilingowe, bilansowe) oraz określić funkcję każdego licznika w ramach grupy (sumowany, odejmowany lub neutralny), co pozwala na obliczenie zużytej energii.

System może pracować w układzie rozproszonym, to znaczy każdy oddział może posiadać lokalną aplikację i bazę danych służące do lokalnego monitoringu zużycia energii. Do bazy centralnej przekazywane są dane odczytowe z wszystkich oddziałów.

Po zebraniu wystarczającej ilości danych system pozwala na (en. elektryczna):

 • przeglądanie danych w postaci tabeli lub wykresu,
 • wydrukowanie danych w formie tabeli/wykresu,
 • wyeksportowanie danych w formacie programu Excel lub z rozszerzeniem CSV (format akceptowany przez wiele innych programów),
 • przeglądanie danych za dowolnie wybrany okres dla wybranego medium lub rodzaju energii. W przypadku energii elektrycznej mogą być:
 • moc czynna pobierana,
 • moc bierna indukcyjna pobierana,
 • moc bierna pojemnościowa pobierana,
 • moc czynna oddawana,
 • moc bierna indukcyjna oddawana,
 • moc bierna pojemnościowa oddawana,
 • energia czynna pobrana,
 • energia bierna indukcyjna pobrana,
 • energia bierna pojemnościowa pobrana,
 • energia czynna oddana,
 • energia bierna indukcyjna oddana,
 • energia bierna pojemnościowa oddana.

Przeglądanie może być wykonywane dla dowolnego okresu i dla wybranej jednostki czasowej. System pozwala na raportowanie w pożądanym przez użytkownika układzie. Raporty są dołączane do systemu na życzenie i według specyfikacji użytkownika.