Kompetencje

Największymi klientami Spółki są:

 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice
 • IZAMET Sp.z o.o. Kalisz
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Miejski Operator Energetyczny S.A w organizacji
 • Przedsiębiorstwo Państwowe ”PORTY LOTNICZE” w Warszawie

Realizacje w zakresie produktów i usług IT

rok 1991
 • jeden z pierwszych systemów billingowy, wdrożony w GZE S.A. w Gliwicach i w ZEG S.A. oparty na bazie danych Oracle
rok 2003
 • pierwszy w Polsce system pozyskiwania odczytów mediów w terenie oparty na zdalnej dwukierunkowej komunikacji z akwizytorami odczytów
rok 2005
 • rozszerzenie usług akwizycji o odczyty wodomierzy
 • pierwszy w Polsce hybrydowy w warstwie komunikacji i licznikowej pilotaż systemu zdalnego odczytu energii
 • opracowanie autorskiego systemu zdalnego odczytu opartego o uniwersalne urządzenie komunikacyjne pozwalające na adaptację pod wymagania klienta (wdrożenia m.in. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, PP „porty Lotnicze” Warszawa , Silesia City Center)
rok 2011
 • pierwszy w Polsce centralny system ewidencji urządzeń pomiarowych obejmujący całą spółkę dystrybucyjną (ENION)
rok 2014
 • pierwszy w Polsce system tradycyjnej akwizycji danych zintegrowany z GIS
rok 2015
 • pierwsza w Polsce aplikacja mobilna do akwizycji odczytów w terenie z obsługą GIS (GPS), odczytu poprzez optozłącze i identyfikacji poprzez czytnik kodów kreskowych

rok 2015
 • pierwsze w Polsce systemy meteringowe do obsługi tradycyjnej akwizycji odczytów w architekturze WWW (3-warstwowej)

Realizacje w zakresie usług metrologicznych

Umowy stałe z TAURON S.A.

 • Regeneracja i legalizacja liczników energii elektrycznej,
 • Ekspertyzy metrologiczne liczników energii elektrycznej
 • Prowadzenie magazynu głównego przyrządów pomiarowych

Umowy na legalizację liczników z następującymi podmiotami:

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe SA
 • Landis+Gyr Sp. z o.o.
 • JM-TRONIC Sp. z o.o.
 • Elster Kent Metering Sp. z o.o.
 • Itron Polska sp. z o.o.

Od 2006 r. Spółka zrealizowała dostawy liczników energii elektrycznej – razem 118.830 szt. 1 i 3-fazowych – do następujących odbiorców:

 • Vattenfall Distribution Poland S.A.
 • PGE Dystrybucja S.A. – Oddział Warszawa
 • PGE Dystrybucja S.A. – Oddział Białystok

„ENERGO-MOC” Wzorcownia Sp. z o. o. została powołana na członka Komitetu Technicznego nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej.