Firma „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA Sp z o.o. oferuje szeroki wachlarz usług związanych z opomiarowaniem mediów, obsługą urządzeń pomiarowych oraz usługi konsultacyjne i doradcze.

 • Laboratorium Fotomerii

  Od kwietnia rozpoczęło w ramach Spółki działalność LABORATORIUM FOTOMETRII. Celem nowo powstałego LABORATORIUM FOTOMETRII będzie przeprowadzanie badań dotyczących źródeł światła w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami normatywnymi dotyczącymi produktów dopuszczonych do sprzedaży na rynku europejskim.

 • Efektywność energetyczna

  W ramach „efektywności energetycznej” proponujemy szereg usług związanych z monitorowaniem i podnoszeniem efektywności energetycznej w organizacjach, z uwzględnieniem wymagań normy PN – EN ISO 50001:2011.

 • Usługi mechanoskopijne

  Od stycznia 2015 r. Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej poszerzyło zakres wykonywanych usług podczas wykonywania ekspertyz liczników energii elektrycznej. Obecnie LLEE wykonuje następujące badania: Metrologia – określenie czy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne na podstawie których został zalegalizowany; Mechanoskopia – badanie stanu fizycznego przyrządu pomiarowego pod kątem możliwości ingerencji przez odbiorcę energii; Pomiar pola magnetycznego w […]

 • Nowe obszary i usługi

  Spółka rozpoczęła na początku 2015 roku świadczenie dla Spółki TAURON Dystrybucja Pomiary usługi wymiany liczników energii na terenie Tarnowa. Dodatkowo rozszerzyła teren, na którym realizuje odczyty liczników energii na obszar Nowego Sącza i Tarnowa.

 • Konferencja pn. „Jak usprawnić pracę sieci dostarczania mediów i sprawniej zarządzać swoimi zasobami”

  W dniach 24/25 czerwca odbyła się w Wiśle w hotelu Stok konferencja pn. „Jak usprawnić pracę sieci dostarczania mediów i sprawniej zarządzać swoimi zasobami” organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Usług w Dziedzinie Opomiarowania Mediów – Smart. Przedstawiciele Spółki „ENERGO-MOC” Wzorcownia zaprezentowali potencjał firmy oraz portfel jej produktów i usług. Mamy nadzieję zaowocuje to w przyszłości propozycjami […]

 • Nowe produkty meteringowe

  W ramach programu rozwoju wachlarzu produktów Firmy obecne systemy odczytowe migrują do architektury 3-warstwowej. Nowe wersje oparte o obsługę za pomocą przeglądarki WWW w najbliższym czasie będą już dostępne. Dodatkowo portfolio tych produktów rozszerzy się o systemy dedykowane dla określonych grup odbiorców takich jak np. spółdzielnie mieszkaniowe. Zostaną one rozbudowane o moduł kontakty z klientem […]