Efektywność energetyczna

W ramach „efektywności energetycznej” proponujemy szereg usług związanych z monitorowaniem i podnoszeniem efektywności energetycznej w organizacjach, z uwzględnieniem wymagań normy PN – EN ISO 50001:2011.

Do najważniejszych elementów tej usługi należą:

  • audyty energetyczne przedsiębiorstw;
  • audyty energetyczne budynków i lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową;
  • wsparcie przy realizacji zaleceń poaudytowych;
  • projektowanie i implementacja systemów nadzorowania zużycia mediów (energii).