Usługi mechanoskopijne

Od stycznia 2015 r. Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej poszerzyło zakres wykonywanych usług podczas wykonywania ekspertyz liczników energii elektrycznej.
Obecnie LLEE wykonuje następujące badania:

   Metrologia – określenie czy przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne na podstawie których został zalegalizowany;
   Mechanoskopia – badanie stanu fizycznego przyrządu pomiarowego pod kątem możliwości ingerencji przez odbiorcę energii;
   Pomiar pola magnetycznego w szczelinie magnesu hamującego oraz odniesienie do wartości referencyjnych
   Badanie stanu plomb monterskich.

Podczas wykonywania ekspertyz przyrządu pomiarowego tworzona jest dokumentacja fotograficzna która stanowi załącznik do protokołu z ekspertyzy.

mechanoskopia

W styczniu 2015 r. została podpisana umowa na wykonywanie ekspertyz mechanoskopijnych z TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. na okres 2 lat.