Jakość energii elektrycznej

W ramach „jakości energii elektrycznej” przeprowadzamy analizy parametrów energii elektrycznej na etapie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji, a także u odbiorców końcowych. Analizy są przeprowadzane w oparciu o pomiary wykonywane analizatorami parametrów jakości energii elektrycznej w klasie A (wg normy EN 61000-4-30), i dotyczy m. in:

 • spełnienia warunków wynikających z normy
  PN – EN 50160:2010;
 • spełnienia wymagań spółek dystrybucyjnych dla podmiotów przyłączanych do sieci.

Spółka „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z analizowaniem jakości energii elektrycznej proponuje współpracę w zakresie monitorowania parametrów jakościowych mi. in. w oparciu o własne rozwiązania – systemy IT, pozyskujące dane z zainstalowanych w sieci analizatorów parametrów jakościowych.

W przypadku ich braku, bądź potrzeby przeprowadzenia bardziej specjalistycznych badań „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA wykonuje stosowne pomiary w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych i w miarę potrzeb służy doradztwem mającym na celu obniżenie kosztów związanych ze złą jakością energii elektrycznej.

Badając jakość energii elektrycznej analizuje się m. in. takie elementy, jak:

 • Wartość skuteczna napięcia,
 • Przerwy w zasilaniu:
  • Krótkie – trwające mniej niż 3 min,
  • Długie – trwające więcej niż 3 min,
 • Zapady napięć,
 • Przepięcia,
 • Stany nieustalone,
 • Migotanie światła (wahania napięcia),
 • Odkształcenia – wyższe harmoniczne i współczynnik THD,
 • Częstotliwość,
 • Asymetria.

„ENERGO MOC” WZORCOWNIA Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem produktów renomowanej amerykańskiej firmy Electro Industries/Gauge Tech oferującej wysokiej klasy przyrządy pomiarowe do badania parametrów energii elektrycznej.