Fakty i liczby

„ENERGO-MOC” WZORCOWNIA Niezależny Operator Pomiarowy Mediów
jest informatyczną spółką, która zajmuje się projektowaniem systemów informatycznych związanych z odczytami, pomiarami, przesyłem danych i rozliczeniami zużycia mediów, energii elektrycznej, wody, gazu.

Produkty spółki dedykowane są do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych poszczególnych mediów jak również dla ich odbiorców. Systemy dostosowane są do specyfiki działalności poszczególnych podmiotów. Kierowane są do odbiorców skupionych w miejskich aglomeracjach jak i na terenach trudno dostępnych z uwagi na uwarunkowania geograficzne. Nasze systemy obsługują podmioty posiadające pojedyncze urządzenia pomiarowe jak i te, które korzystają z wielu urządzeń bez względu na miejsce zlokalizowania jak i odległości pomiędzy tymi urządzeniami.

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania i legalizacji liczników. Wzorcowanie i legalizacja odbywa się w nowoczesnym laboratorium, spełniającym unijne normy.

Ponadto prowadzimy sprzedaż używanych liczników, które posiadają właściwe swojej klasie certyfikaty legalizacyjne.
Obecnie działalność Spółki obejmuje obszary w zakresie:

– produktów i usług informatycznych,
– usług odczytowych energii elektrycznej i wody,
– obsługi urządzeń i układów pomiarowych,
– działalności doradczej.

Profil działalności:

  • projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych związanych z gospodarką mediami,
  • projektowanie i produkcja urządzeń w zakresie odczytu mediów (zdalny i tradycyjny),
  • usługi w zakresie odczytów zużycia mediów (energii elektrycznej, wody, gazu),
  • projektowanie, wykonawstwo i obsługa urządzeń i sieci elektroeneregtycznej,
  • projektowanie i modernizacja układów pomiarowych,
  • usługi logistyczne w zakresie magazynowania,
  • serwisowanie aparatury pomiarowej,
  • badania laboratoryjne źródeł światła,
  • usługi audytowe w zakresie poszanowania energii,
  • wzorcowanie i legalizacja aparatury pomiarowej.

Siedziba „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA Sp. z o.o. mieści się w Gliwicach.
W spółce zatrudniamy około 100 pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.