Usługi elektroenergetyczne

Świadczymy również usługi elektroenergetyczne w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz doradztwa w obszarze:

 • przyłączania Klientów do sieci elektroenergetycznej,
 • modernizacji i remontów istniejących układów zasilania, układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, stacji transformatorowych oraz instalacji elektrycznych,
 • doradztwa w zakresie doboru grupy przyłączeniowej, taryfowej, wielkości mocy oraz optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej.
 • opomiarowania odbiorców wewnętrznych i uruchamiania zdalnego odczytu liczników energii,
 • pomiarów i analiz parametrów sieci oraz jakości energii elektrycznej,
 • kompensacji mocy biernej,
 • optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

Przyłącza i modernizacje:

 • Przyłączenia do sieci nN i SN
 • Wykonawstwo Projektów Technicznych z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez odpowiednie jednostki (Zakład Elektroenergetyczny w skrócie ZE), Urząd Miasta, itp.).
 • Załatwienie spraw związanych z odbiorem technicznym przez odpowiednie służby ZE,
 • Kompleksowe wykonawstwo przyłączeń do sieci nN i SN:
 • Stawianie stacji transformatorowych,
 • Stawianie nowych bądź demontaż starych rozdzielni nN (SN) wraz z układami SZR,
 • Wykonanie niezbędnych połączeń kablowych,
 • Uruchomienie i sprawdzenie automatyki zabezpieczeniowej,
 • Wykonanie pomiarów końcowych.

Modernizacje układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej:

 • Wykonawstwo Projektów Technicznych z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez właściwe służby ZE.
 • Dostosowywanie układów pomiarowych do wymogów obowiązujących uczestników rynku bilansującego.
 • Realizacja warunków technicznych przyłączenia wydanych przez ZE.
 • Załatwienie wszelkich spraw związanych z odbiorem technicznym przez właściwe służby techniczne ZE.