Historia

Wzorcownia Liczników powstała w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Dane historyczne datują się od roku 1936. W tym okresie Wzorcownia podlegała pod Śląskie Zakłady Elektryczne S.A. „Ślązel” z siedzibą w Katowicach.

W latach 1947-1949 Wzorcownia weszła w skład powstałego w Katowicach Zakładu Zbytu Energii; późniejszego Zakładu Energetycznego Gliwice.

W 1962 roku w wyniku połączenia (funkcjonowały dwie wzorcownie) powstała Wzorcownia z siedzibą w Katowicach. Od tego roku datuje się pierwszy etap modernizacji bazy technologicznej zakończony w 1978 r.

W ramach restrukturyzacji Zakładu Energetycznego Gliwice, Wzorcownia Liczników jako pierwsza została przekształcona w spółkę prawa handlowego i podjęła działalność gospodarczą z dniem 01.04.1993r. pod nazwą „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA Sp. z o. o.. Wprowadzone zmiany organizacyjne zaowocowały osiągnięciem zdolności produkcyjnych na poziomie przekraczającym 100 000 legalizacji rocznie.

W latach 1994-1997 gruntownie zmodernizowano bazę technologiczną. Spółka została wyposażona w nowoczesne, sterowane komputerowo tablice wzorcownicze działające zgodnie z metodą licznika kontrolnego. W latach 1999-2001 „ENERGO-MOC” prowadziła kompleksową obsługę układów pomiarowych Wielkiego Odbioru dla Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach.

W kwietniu 2003r. większościowy pakiet udziałów Spółki został przejęty przez firmę ABC System Consulting Sp. z o. o. której, kompetencje w obszarze informatyki stanowiły dodatkowy impuls rozwojowy dla Spółki.

Funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Spółki; Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej uzyskało 28 kwietnia 2006r. certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN – EN ISO/IEC 17025:2001 określającą wymagania dla laboratoriów wzorcujących i badawczych.

W lipcu 2011 roku Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej zmieniło lokalizację z Katowic do Gliwic. W związku ze zmianą lokalizacji Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej ponownie uzyskało certyfikat akredytacji oraz upoważnienie Głównego Urzędu Miar (GUM) do legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej.

We wrześniu 2012 roku w Laboratorium Liczników Energii Elektrycznej został utworzony Punkt Legalizacyjny liczników energii elektrycznej umożliwiający legalizację ponowną liczników wprowadzonych na podstawie oceny zgodności (MID).