ELIOT

System ELIOT jest rozwinięciem pojęć: Energetyka, Liczniki, Inkasenci, Obsługa Techniczna Obejmuje całość zagadnień związanych z zarządzaniem, dokładną ewidencją i obsługą urządzeń wchodzących w skład układów pomiaru zużycia energii elektrycznej. Pozwala na odwzorowanie pełnej struktury firmy z magazynami, licznikownią, wzorcownią oraz obsługi wszystkich przepływów między nimi i na zewnątrz (łącznie z obsługą księgową). Obsługuje również proces NPEE.

Obszar działania systemu ELIOT można podzielić na 2 części:

  • gospodarka aparaturą pomiarową,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi obsługi technicznej.

W przeciwieństwie do systemów bilingowych, które koncentrują swoją funkcjonalność na rozliczeniu klienta, a pozostałe zadania traktując drugoplanowo, ELIOT jest modułem ukierunkowanym na obsługę procesów związanych z techniczną sferą działalności obszaru dystrybucji.

Pełna informacja o historii, aktualnym stanie oraz lokalizacji aparatury pomiarowej (magazyny, serwis, legalizacja, reklamacje, ekspertyzy itd.).