Kontakt

„ENERGO-MOC” WZORCOWNIA Sp. z o.o.

Biuro Zarządu
ul. Metalowców 15
44-109 Gliwice

tel. 032 775 59 60
fax: 032 775 59 70

e-mail: biuro@energomoc.pl, energomoc@energomoc.pl

Laboratorium Liczników Energii Elektryczne

ul. Żurawia 4
44-114 Gliwice

tel. 032 760 68 39
fax: 032 230 45 78

e-mail: laboratorium@energomoc.pl