Produkty i usługi IT

  • Jednoznaczne, zweryfikowane, poprawne dane pomiarowe
  • Źródło danych dla systemów rozliczających i innych
  • Monitoring i analiza danych odczytowych i stanu sieci pomiarowych
  • Otwarta na dowolne systemy akwizycji platforma gromadzenia danych
  • Niewrażliwość na zmiany systemu bilingowego i na zmiany systemów akwizycji danych
  • Gospodarka elementami sieci pomiarowej i zarządzanie służbami serwisowymi
  • Zarządzanie służbami odczytowymi
  • System akwizycji obchodzonej i zdalnej