Usługi odczytowe

W oparciu o doświadczenia i wiedzę wyniesioną ze współpracy z klientami sektora energetycznego opracowaliśmy koncepcję spółki odczytowej.

W zamierzeniu działalność spółki odczytowej obejmie swoim zakresem pozyskiwanie informacji o zużyciu następujących mediów:

  • energia elektryczna
  • gaz
  • woda

oraz działalność okołopomiarową: plombowanie liczników, kontrole układów pomiarowych (pod względem nieprawidłowości układu pomiarowego oraz nielegalnego poboru) oraz marketing, reklama, itp.   Po prywatyzacji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego w lutym 2001 roku, inwestor strategiczny Vattenfall AB rozpoczął proces dywersyfikacji podstawowych obszarów działania firmy celem wydzielenia pewnych procesów do ich urynkowienia. Pod koniec roku 2002 rozpoczęliśmy rozmowy z GZE S.A. w temacie przejęcia usługi odczytowej.

Z dniem 01.04.2005 poszerzyliśmy zakres naszej usługi, przybliżając się jednocześnie do pełnej realizacji wizji spółki odczytowej. Dział Odczytów Mediów dokonuje odczyty wodomierzy – na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

Zakres usług odczytowych oferowanych przez Spółkę „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA nie ogranicza się wyłącznie do odczytów wykonywanych przez inkasentów w terenie.

„ENERGO-MOC” WZORCOWNIA posiada również autorski system zdalnego odczytu liczników oparty na własnym rozwiązaniu koncentratora danych i aplikacji „AMARO”, dzięki którym możemy elastycznie dopasowywać nasze rozwiązanie do potrzeb klienta. Możliwości rozszerzeń są duże, od funkcji analitycznych po automatykę sterowania urządzeniami. Rozwiązania te znajdują swoje miejsce zarówno w układach pomiarowych na styku miedzy dostawcą a odbiorcą energii, gdzie zadbaliśmy o bezkolizyjne połączenie równolegle z układem zdalnego odczytu zakładu energetycznego, ale również na wewnętrznych punktach pomiarowych, gdzie służą np. do lokalnych rozliczeń.