• Featured entry

Laboratorium Fotomerii

Od kwietnia rozpoczęło w ramach Spółki działalność LABORATORIUM FOTOMETRII.

Celem nowo powstałego LABORATORIUM FOTOMETRII będzie przeprowadzanie badań dotyczących źródeł światła w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami normatywnymi dotyczącymi produktów dopuszczonych do sprzedaży na rynku europejskim.

Nowopowstałe LABORATORIUM ściśle współpracuje z przedstawicielami Instytutu Elektroenergeyki Politechniki Łódzkiej.

Rozpoczęło ono swoją działalność pilotażową badania światła w miesiącu kwietniu br.