Nowe produkty meteringowe

W ramach programu rozwoju wachlarzu produktów Firmy obecne systemy odczytowe migrują do architektury 3-warstwowej. Nowe wersje oparte o obsługę za pomocą przeglądarki WWW w najbliższym czasie będą już dostępne. Dodatkowo portfolio tych produktów rozszerzy się o systemy dedykowane dla określonych grup odbiorców takich jak np. spółdzielnie mieszkaniowe. Zostaną one rozbudowane o moduł kontakty z klientem i obsługę automatyki ciepłowniczej.