Firma „ENERGO-MOC” WZORCOWNIA Sp z o.o. oferuje szeroki wachlarz usług związanych z opomiarowaniem mediów, obsługą urządzeń pomiarowych oraz usługi konsultacyjne i doradcze.

  • Laboratorium Fotomerii

    Od kwietnia rozpoczęło w ramach Spółki działalność LABORATORIUM FOTOMETRII. Celem nowo powstałego LABORATORIUM FOTOMETRII będzie przeprowadzanie badań dotyczących źródeł światła w zakresie zgodności z obowiązującymi wymaganiami normatywnymi dotyczącymi produktów dopuszczonych do sprzedaży na rynku europejskim.

  • Efektywność energetyczna

    W ramach „efektywności energetycznej” proponujemy szereg usług związanych z monitorowaniem i podnoszeniem efektywności energetycznej w organizacjach, z uwzględnieniem wymagań normy PN – EN ISO 500001:2011.

  • Nowa strona www

    Zapraszamy do zapoznania się z zawartością nowej strony www.