Realizowane projekty

 

„ENERGO-MOC” WZORCOWNIA Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnej w postaci systemu wspomagającego proces odczytu liczników mediów w terenie”

Celem projektu jest: Poprawa jakości pozyskiwania danych w oparciu o proces odczytu liczników mediów w terenie. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie rozwiązania IT polegającego na wykorzystaniu funkcjonalności związanych z wykorzystaniem dostępnych technologii GIS (obsługa mapy, nawigacja, GPS) oraz cyfrowego łącza optycznego.

Wartość projektu 1 216 752,90 PLN brutto, wartość dofinansowania 346 230,50 PLN.

Realizacja projektu polega na wdrożeniu innowacyjnego systemu wspomagającego proces odczytu liczników mediów w terenie, umożliwiającego optymalizację procesów B2B w przedsiębiorstwie, opracowanie dwóch nowych produktów oraz świadczenie odczytowych usług outsourcingowych w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Projekt zakłada opracowanie systemu IT i aplikacji mobilnej pozwalających na poprawę i optymalizację interfejsu systemu centralnego pod kątem obsługi masowej ilości odczytów i kontroli ich poprawności. Nowe narzędzie pozwoli na pozyskiwanie dokładniejszych danych, eliminację błędów odczytowych dzięki wykorzystaniu map GIS (System Informacji Przestrzennej) do planowania i monitorowania postępów prac inkasentów w terenie. Innowacja wdrożona w ramach proj. będzie miała charakter procesowy, produktowy oraz organizacyjny.

 

[2017-12-20] Po przeprowadzeniu postępowania wybrano w projekcie wykonawcę narzędzi IT.

 

[2018-03-08] Ukończono pracę nad projektem systemu odczytowego i aplikacji mobilnej. Równolegle rozpoczęły się prace implementacyjne.

[2018-03-30] Przekazano prototypy systemu IT będącego przedmiotem projektu – części centralnej i mobilnej.

[2018-04-04] Projekt wszedł w fazę pierwszych testów prototypów części centralnej i mobilnej.

[2018-04-18] Zakończono testy prototypu systemu IT będącego przedmiotem projektu – części centralnej i mobilnej. Obecnie trwa aplikacja poprawek i zmian.