Oferty, działania przygotowawcze

[2017-07-01] Spółka informuje, iż prowadzi działania przygotowawcze do realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnej w postaci systemu wspomagającego proces odczytu liczników mediów w terenie” w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Będzie on wiązał się z zamówieniem na system IT.

Realizacja zamówienia polegać będzie na wdrożeniu innowacyjnego systemu wspomagającego proces odczytu liczników mediów w terenie, umożliwiającego optymalizację procesów B2B w przedsiębiorstwie. Obejmie opracowanie dwóch nowych produktów: opracowanie systemu IT i aplikacji mobilnej pozwalających na poprawę i optymalizację procesu pod kątem obsługi masowej ilości odczytów i kontroli ich poprawności. Nowe narzędzie ma pozwolić na pozyskiwanie dokładniejszych danych, eliminację błędów odczytowych dzięki wykorzystaniu map GIS (System Informacji Przestrzennej) do planowania i monitorowania postępów prac inkasentów w terenie. Zamówienie obejmuje sprzedaż kodów źródłowych powstałych systemu i aplikacji mobilnej wraz z przekazaniem wszelkich prawdo nich.

Firmy zainteresowane wstępnie udziałem w procesie wyboru wykonawcy, prosimy o kontakt na nr telefonu 508 339 149 lub e-mail d.popko@energomoc.pl. W razie pytań prosimy o kontakt pod w/w nr telefonu lub adres e-mail.

[Ogłoszenie nieaktualne]