Dla Kogo?

Projekt skierowany jest do 150 osób (w tym 78K, 72M)  zamieszkałych na terenie rewitalizowanej części dzielnicy Łabędy w Gliwicach spełniających łącznie poniższe kryteria:

  • wiek powyżej 30-go roku życia (od dnia 30-tych urodzin)
  • zamieszkałe na terenie rewitalizowanego obszaru dzielnicy Łabędy w Gliwicach:
  • osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (zarejestrowane w PUP bądź niezarejestrowane w PUP),

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby w wieku powyżej 50 lat,
  • osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) ,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego