Formy wsparcia

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

– Indywidualna diagnoza  potrzeb i predyspozycji uczestników oraz wypracowanie

Indywidualnych Planów Działań;

– Treningi kompetencji społecznych,

– Poradnictwo zawodowe i coaching kariery;

– Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych

– Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe wraz z egzaminem;

– 3  – miesięczny staż zawodowy;

– Pośrednictwo pracy;

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • Wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Poczęstunek podczas szkoleń ,
 • Ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń,
 • Egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • Stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.
  • W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników/uczestniczek 3 staże zawodowe.
  • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
  • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
  • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
  • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego